Wat is kindertherapie?

Wat is kindertherapie?

Kinderen kunnen te maken krijgen met voor hen ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. Hierdoor kan hun emotionele ontwikkeling (tijdelijk) uit balans raken.Ook kan een kind niet goed in zijn vel zitten, zonder dat daar een aanwijsbare reden voor is. Soms is er sprake van een onderliggende oorzaak zoals ADHD/ADD, hoog sensitiviteit of een ASS ( autisme spectrum stoornis) problematiek.Door gedrag laten ze merken dat het niet goed gaat en dat ze vastlopen. Kindertherapie kan zowel het kind als de ouder daarin begeleiden en ondersteunen.

De begeleiding helpt kinderen op een ontspannen en snelle manier inzicht te krijgen in datgene waar ze last van hebben . Ze leren te vertrouwen op hun eigen innerlijke kracht en te kiezen op welke manier ze om willen gaan met hun probleem.Kinderen vinden zelf de oplossingen, die helpen om dit te kunnen doen. Dat geeft ze zelfvertrouwen zodat ze óf de situatie zelf kunnen veranderen óf met de klacht om kunnen gaan.

Integratieve kindertherapie is een kortdurende en oplossingsgerichte vorm van begeleiding van kinderen van 8 tot 18 jaar. De therapie gaat uit van het zelf- oplossend vermogen. Ik richt me dan ook op de ik-sterkte (innerlijke kracht) van het kind. Als het zich van binnen sterk voelt, kan het kind van daaruit grip krijgen op datgene waarvan het last van heeft. In de begeleiding wordt er in een veilige en vertrouwelijke sfeer gewerkt. Daarbij is mijn uitgangspunt, dat elk kind uniek is en dus recht heeft op een eigen, unieke benadering en begeleiding. Ik zal de begeleiding aanpassen aan wat voor uw kind het beste is en zal me verdiepen in zijn of haar belevingswereld. Dit doe ik door te observeren, luisteren en praten met uw kind. Daarbij maak ik gebruik van diverse therapievormen , maar ook van spel, creatieve vormen, ontspanningsoefeningen en verbeeldingsoefeningen.