Doel van de therapie

Doel van de Therapie

* basisgevoel van veiligheid herstellen en vergroten
* emotioneel evenwicht (her)vinden
* sociale vaardigheden vergroten
* positieve gedragsverandering

Ik hecht veel waarde aan het contact met de ouders .
Allereerst vindt er een intakegesprek plaats waarin een vooraf ingevulde vragenlijst wordt besproken en dan volgen er 5 wekelijkse begeleidingssessies met uw kind.
Na elke 5 begeleidingen is er een oudergesprek waarin de voortgang en ontwikkeling van uw kind wordt besproken.
Het gemiddeld traject van begeleiding houdt ongeveer 10 sessies in. Uiteraard is dat voor ieder kind verschillend.
Na de laatste sessie volgt nog een afsluitend gesprek.